Je naozaj pravdou, že každá FAVOLA v sebe skrýva šancu veriť...

O nás

Sme učiteľky a Občianske združenie Favola je našou odpoveďou samým sebe na otázky, ktoré nás už dlhší čas trápili: „Ak sa rodič rozhodne mať dieťa na domácom vzdelávaní, ako by mu mohol pomôcť učiteľ? Čím môže prispieť k všestrannému rozvoju domškoláka?

Mohli by sme pre domškolákov a ich príbuzných niečo pozitívne urobiť? Prijali by nás ako súčasť svojej cesty? Ako sprievodcov svojho dieťaťa na ceste za poznaním sveta, prírody, života, seba samého... Boli by sme hodné ich dôvery?“
A tak sa zrodila Favola. Rozprávka, báj, príbeh..., ako len chcete! V tej rozprávke vystupujete VY a MY. Všetci SPOLU. Dospelí aj deti. Rozprávka musí byť epická. Čo teda tvorí dej tej našej - favoláckej?

Navzájom

sa učíme, hráme sa spolu, rozvíjame si logiku, čítame si, maľujeme a kreslíme, tancujeme, športujeme, robíme prírodovedné experimenty, učíme sa jazyky, chodíme spolu do prírody, hráme divadlo.

Dávame si

výzvy, učíme sa zodpovednosti a vytrvalosti. Spoločne sa tešíme z úspechov a spoločne prijímame neúspech. Učíme sa nadväzovať kontakty a udržiavať si ich.

Rozvíjame si

sociálne zručnosti a rozvíjame si emocionálnu inteligenciu. Myslíme kriticky a dynamicky.

Naša Favola

nie je iba jedna rozprávka či príbeh, veď každý z nich ukrýva tisíce ďalších!

Darujte nám 2% z daní

Milí priatelia, podporovatelia,

 

pred pár mesiacmi sa skupinka učiteliek rozhodla vytvoriť deťom priestor, v ktorom sa môžu vzdelávať slobodne, pokojne a tvorivo, v ktorom sa zotierajú hranice medzi učením a zábavou, v ktorom je starší aj mladší spolužiak inšpiráciou aj priateľom.

Zotierajú sa v ňom hranice hry a vzdelávania, hranice znevýhodnenia a výhod. Jednoducho priestor, z ktorého deti neutekajú domov, ale v ktorom s radosťou zostávajú čo najdlhšie a s ešte väčšou radosťou sa doň vracajú.

Nadšenie skupinky učiteliek okamžite oslovilo rodičov, ktorí zdieľajú rovnaké životné hodnoty. Zrodila sa vzdelávacia skupina Favola.

 

              Máme trpezlivosť a chuť hľadať spôsob, ako pomôcť dieťaťu  

        zakúsiť  skutočnú a neutíchajúcu túžbu po vedomostiach,

        spoznať samého seba a rozumieť si,

        tráviť dostatok času vo vekovo zmiešanej skupine detí a navzájom sa ľudsky obohacovať,

        všestranne sa rozvíjať v každom okamihu,

        odhaľovať súvislosti a tešiť sa z nich,

        spoznať inakosť a chápať ju,

        starať sa o prírodu,

        vážiť si kultúru, umenie, históriu,

        uvedomiť si, že učenie nie je mučenie, práve naopak , že je našou súčasťou, učíme sa celý život a to je predsa úžasné!

 

Sme vzdelávacia skupina a fungujeme len z vlastných zdrojov. Nepodporuje nás štát a ani žiadna organizácia.

Venujte nám 2% z daní a aj vďaka Vám budeme môcť podporovať prirodzenú detskú zvedavosť a pomáhať jej prerásť do užitočných zručností a vedomostí.

Ďakujeme!

 

Favola o,z.

IČO: 54339561

 

Galéria

Tvoríme

Blog

Sme vzdelávacia skupina kvalifikovaných pedagógov pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ v okolí Šamorína

ahoj@favola.sk 
Kráľovianky 52, 931 01 Šamorín
Favola Edu 
@favolaedu 

Copyright © 2023 by CONSENS. All Rights Reserved.